Jaké přípravky patří do akvária?

Čím méně přípravků budeme do akvária používat tím lépe. Proč? Základ pěkného akvária je v optimální činností  mikroorganizmů, které rozkládají v akváriu organický odpad. Pokud mikrobi fungují dobře, máme v akváriu čistou vodu, zdravé rostliny a ryby. V opačném případě se v akváriu hromadí odpadní látky a začne masivní výskyt řas. Mikrobi potřebují optimální množství kyslíku a specifickou výživu. Současně jsou, ale extrémně citliví na přítomnost některých chemických látek jako jsou léčiva, syntetické cheláty, apod. Zjednodušeně řečeno jsou to látky, které se v přírodě běžně nevyskytují, a které se tudíž v akváriu obtížně rozkládají. Používáním nejrůznější chemie, jako jsou přípavky na odstranění zeleného zákalu,  mastné hladiny a různé podobné elixíry potom riskujeme, že zasáhneme akvárium v tom nejdůležitějším bodě.
Proto do akvária dáváme jen nezbytné přípravky, které zajistí pěkné a fungující akvárium. Jednoduchá péče ve třech krocích, to je Bioflor Master nebo Bioflor, CO2 Vital a Bactoesex. Tyto tři přípravky dodají do akvária mikro a makro prvky, tekuté CO2 a bakterie. Tabulky níže vám pomůžou se snadno zorientovat, kdy máte přípravky dávkovat.

Akvárium dva měsíce od založení, péče: hnojivo Bioflor Master, bakterie Bactoesex, tekutý CO2 Vital. Celý postup založení akvária zde

Krok 1: Denní hnojivo Bioflor Master

Asi už jen málo akvaristů svítí zářivkami a má výkonné LED osvětlení. Akvária nasvícena výkonným  LED osvětlením  a  obohacována CO2 dávají rostlinám obrovský růstový potenciál. Aby ho rostliny dokázaly využít, je nutné je správně hnojit.  V opačném případě  dochází k invazi řas. Problém je, že v moderních akváriích rostou rostliny tak rychle, že jim hnojení v týdenních intervalech nestačí a živiny je nutné přidávat denně. Klasická akvarijní hnojiva vyvinutá pro starší typ akvárií bez LED osvětlení nejsou pro denní hnojení vhodná. Při intenzivním hnojení dochází k hromadění některých prvků hlavně mědi. Ta brání rostlinám v příjmu železa, takže žloutnou a chytají řasu. Měď navíc může působit toxicky na citlivé živočichy jako jsou krevety. Naopak některé prvky úplně chybí hlavně dusík. Většina akvaristů se obává, že přídavek dusíku vyvolá bujení řas. My jsme naopak zjistili, že při rychlém růstu rostlin přirozené zdroje dusíku rostlinám zdaleka nestačí a je nutné jim ho dodávat.

Bioflor Master proto obsahuje:

vyvážený poměr prvků, který rostlinám každý den poskytnou potřebnou dávku živin aniž by docházelo k toxickému hromadění některých prvků
- jako jediné hnojivo na trhu obsahuje octan draselný, který podporuje užitečné čistící mikroorganizmy, takže voda je křištálově čistá s minimálním výskytem řas

- v kombinaci s hnojivem Bioflor Master můžeme použít doplňující hnojiva dle aktuálních nároků rostlin - Makron NPK (dodání dusíku, fosforu, draslíku), Fosfor+ (dodání fosforu) a Nitrate Green (dodání dusíku).

Máte levnější LED osvětlení nebo klasické zářivky? Pak použijte hnojivo BIOFLOR, který je vhodný i pro méně zarostlá akvária.

Speciální hnojiva

Makron NPK – doplňková výživa pro hustě zarostlá, dobře osvětlená, rostlinná akvária (pokryv dna 50-100% převážně náročnými rostlinami).  Hnojivo obsahuje dusík, fosfor a draslík.

Fosfor+ - je přípravek s obsahem fosforu. Ve většině akvárií je fosforu dostatek. Vyjímku tvoří hustě zarostlá, dobře nasvětlená akvária, které intenzivně hnojíme přípravky s vysokou koncentrací železa Fe jako je např. Bioflor Master.  V těchto akváriích je nutné fosfor pravidelně přidávat přípravkem Fosfor+.

Nitrate Green - doplňková výživa pro hustě zarostlá, dobře osvětlená, rostlinná akvária (pokryv dna 80-100% převážně náročnými rostlinami).  Hnojivo obsahuje dusík, vápník a hořčík.

Bivoj - organominerální kuličky, které obsahují veškeré mikroprvky potřebné pro rostliny. Kuličky vkládáme pod kořeny rostlin. Jsou vhodné zejména pro rostliny s velkým kořenovým systémem, kterým přijímají kořeny většinu živin (Echinodorus, Cryptocoryne, Anubias).

Brutus – kombinuje dva přípravky - Bioflor (univerzální hnojivo) a Chelatin (rašelinový výluh). Hnojivo tedy kromě kompletní výživy obsahuje huminové látky a třísloviny, které mají blahodárný vliv na ryby. Tlumí totiž stres u ryb a vytváří ochrannou vrstvu na pokožce ryb - odolnost proti parazitům, prevence onemocnění,  vytváří navíc ideální prostředí pro vývoj jiker a zárodků.

Colour Fe+ - hnojivo s podobným složením jako Bioflor, ale s vyšším obsahem železa pro lepší vybarvení rostlin, zejména červeně zbarvených. Doporučujeme střídat s hnojivem Bioflor

Testování vody

Dávky doplňkových hnojiv (Fosfor+, Makron NPK, Nitrate green) ladíme jednou týdně testy a také pozorováním rostlin.
Jaké hodnoty sledujeme? Železo, fosfor a dusík.
Optimální koncentrace živin je: NO3 - 15-20 mg/l, P 1-1,5 mg/l, Fe = 0,5 mg/l

Krok 2: CO2 Vital

CO2 Vital obsahuje organickou sloučeninu uhlíku, která slouží rostlinám jako náhradní zdroj CO2. Navíc je  v přípravku obsažen výtažek z ječmenné slámy, který velmi výrazně potlačuje řasy.

- CO2 Vital zásadním způsobem podporuje růst rostlin

- Kvůli jeho schopnosti potlačovat růst řas je ideálním doplňkem při i aplikaci CO2 z tlakové lahve

- Pamatujme na to, že jeho aplikace je ideální hned po rozsvícení světel, aby ho rostliny dokázaly využít

K čemu je CO2 v akváriu?


Rostliny využívají sluneční záření, oxid uhličitý a vodu k tvorbě energeticky bohatých zás
obních látek - cukrů. Jako vedlejší produkt vzniká kyslík a celý proces se nazývá fotosyntéza. Rostliny v akváriu potřebují optimální množství CO2  pro zdárný růst a vitalitu. Ve většině akvárií je CO2 nedostatek, růst rostliny tak stagnuje, rostlina odebírá živiny pomalu a dochází ke vzniku nežádoucích řas. Všechny rostliny na přidávání CO2 do vody reagují velmi pozitivně, tzv. nenáročné rostliny si s jeho dostatkem poradí.  Přidávání CO2 je navíc nejúčinější nenásilnou metodou úpravy pH do hodnot, které vyhovují rybám i rostlinám a to i tvrdé vodě. Dávkujeme CO2 pomocí tlakových lahví, a zároveň aplikujeme alespoň tekutý uhlík formou přípravku CO2 VITAL. Optimální množství CO2 zjistíte pomocí drop-checkeru nebo testy Akvin a Karbon.
Nutným předpokladem pro efektivní využívání COrostlinami  je ovšem to, aby rostliny měly dostatek světla!

Krok 3: Bactoesex

Bactoesex obsahuje prospěšné bakterie rozkládající výměšky ryb (amoniak, dusitany) a odumřelou organickou hmotu na jednoduché látky (dusičnany, fosfor, draslík a CO2), které rostliny přijímají jako živiny. CO2 současně udržuje pH vody na optimální úrovni. V takovém akváriu se výborně daří rybám i rostlinám bez nutnosti větších zásahů zvenčí a je v něm minimum řas. Bactoesex doporučujeme také při vysazování ryb do čerstvě založené nádrže, vyhneme se tak zvýšené koncentraci nitritů (dusitanů), které můžou způsobit úhyn ryb. Více o prospěšných bakteriích v článku Prospěšné bakterie v akváriu Jak se Bactoesex aplikuje a více informací se dozvíte ve videu (8:59)

Přípravky na úpravu vody

Dávkujeme  pouze ve specifických případech jako je přilíš nízké, vysoké pH, velké množství chloru ve vodovodní vodě apod.

Antichlor Přípravek, který upraví čerstvou vodovodní vodu. Zbaví ji chlóru a na cheláty, které obsahuje, naváže případně se vyskytující těžké kovy. Antichlor je vhodný, pokud je obsah chlóru 0,05-0,3 mg.l-1, taková voda je i zřetelně cítit chlórem. Nebo pokud musíme najednou vyměnit velký objem vody, více jak ¾ objemu nádrže. Chlór ve vodě se i částečně eliminuje, pokud vodu necháme odstát.

Acidon Pomáhá okyselovat pH akvarijní vody. Acidon  uměle sníží pH, které  má tendenci se postupně vracet. A to tím rychleji, čím má voda vyšší uhličitanovou tvrdost KH. Acidon je proto účinný pouze u vod s UT asi do 4 dKH. U tvrdších vod se pH po zákroku znovu vrací zpátky. Účinnost Acidonu se v tomto případě dá zvýšit filtrací vody přes kvalitní rašelinu. PH optimalizujeme nejlépe přídavkem CO2 a biologickou filtrací.

Algaedestruct Silný a efektivní přípravek proti štětičkové řase a sinicím. Zároveň působí antisepticky a bakteriostaticky.

Stabilan Zvyšuje a stabilizuje pH a uhličitanovou tvrdost (UT) vodyVoda s nízkým UT má nízkou pufrační schopnost. pH je proto nestabilní a voda se snadno okyseluje až na hodnoty, které jsou pro mnohé ryby a rostliny nevhodné. Přídavek Stabilanu tomuto jevu zabrání.

Balance Vyrovnává iontové spektrum vody a zvyšuje celkovou tvrdost vody.

Co je to uhličitanová nebo také přechodná tvrdost KH?


Jednou z důležitých vlastností vody je obsah rozpuštěných uhličitanů, CO3, HCO3. Tato hodnota se nazývá uhličitanová nebo také přechodná tvrdost KH. Přechodná proto, že se varem ztrácí. Udává se ve stupních dKH a zjistíme ji testem Karbon. Pokud je tato hodnota menší než asi 2-3 st.dKH je vhodné tuto vodu upravit. Proč? Voda s nízkou KH není pro akvaristiku vhodná, protože se velmi snadno okyseluje na nebezpečné hodnoty pH méně než 6. Tento jev velmi dobře znají všichni, kteří používají vodu z reverzní osmozy nebo žijí v oblastech s měkkou vodou. Důvod proč se tato voda nebezpečně okyseluje je tedy v tom, že obsahuje málo uhličitanů a je nutné je tam přidat. Nedoporučujeme přidávat sodu, což je uhličitan sodný.  Zvedá pH příliš drasticky a dále do vody přidává nadměrně sodíku, což se nelíbí rostlinám. Daleko vhodnější je proto Stabilan,který zvedá pH pozvolným šetrným způsobem a navíc dodá do vody draslík K, základní živinu pro rostliny. Doporučujeme současně dávkovat přípravek Balance, který dodá do vody i soli vápníku Ca a hořčíku Mg.

Chelatin - Výluh z rašeliny bohatý na huminové kyseliny a třísloviny, vytvářející podobné prostředí jako v mnoha přírodních lokalitách. Chelatin příznivě působí na ryby, zvyšuje jejich aktivitu, obranyschopnost a vylepšuje zbarvení. Rostliny díky Chelatinu lépe příjimají živiny a je chráněná před nepříznivými vlivy z okolí.

Antistres – Přípravek na zmírnění stresu u ryb a na úpravu čerstvé vodovodní vody. Obsahuje výluh z kokosové rašeliny, mangrového dřeva a vláknité rašeliny. Tím dostáváme do vody komplex koloidů, stopových prvků a huminových kyselin, které poutají škodliviny obsažené v čerstvé vodovodní vodě.

Safe water – Safe water jsou sušené listy mandlovníku mořského, které v akváriu působí bakteriostaticky, obohacují vodu o třísloviny, huminové kyseliny a další prospěšné látky.

Co mají Chelatin, Antistres a Safe water společného?

Chelatin, Antistres a Safe water přibližují vodovodní vodu přírodním podmínkám. Tropická voda není čistá, ale je bohatě zbarvena  do hněda vyluhovaným listím, kůrou apod. Tyto látky mají jednu  vlastnost a to, že výrazně potlačují bakterie díky přitomností huminových látek a kyselin. Ty užitečné, které jsou ve filtrech a v písku neovlivní, protože jsou chráněny vysráženým sedimentem, koloidy apod. Ale výrazně snižují množství a aktivitu bakterií ve vodním sloupci, které mohou napadat ryby oslabené stresem. Proto jsou tyto přípravky vhodné hlavně při vypouštění nových ryb, kdy výrazně snižují riziko zavlečení chorob a snižují jejich adaptační stres na nové podmínky.
Doporučuji hlavně při vypouštění citlivých, snadno stresujích se ryb, jako podpůrný prosředek při léčbe nemocných ryb, pro vývoj jiker a zárodků