Jak se zbavit řas v akváriu

Ve správně fungujícím akváriu se řasy téměř nevyskytují

Řasy se v přírodě v omezené míře vyskytují přirozeně a jsou součástí biotopu. Avšak v akváriu nejenom, že působí neesteticky, ale pokud se vyskytují ve zvýšené míře, mohou ohrožovat život vodních organismů a konkurovat rostlinám. V následujícím textu se Vám pokusíme popsat pár rad a tipů, jak řasám předcházet nebo je alespoň udržet v přijatelné míře.

1. Přátelské bakterie - neviditelná a efektivní zbraň proti řase

Hlavní důvod výskytu řas je špatná činnost bakterií, které se v akváriu vyskytují hlavně v substrátu a ve filtru. Pokud tyto bakterie optimálně pracují, rozkládají výměšky ryb a odumřelou organickou hmotu na jednoduché minerální látky jako je dusík, fosfor, draslík a CO2, které rostliny přijímají jako živiny. CO2 současně udržuje pH vody na optimální úrovni. V takovém akváriu se výborně daří rybám i rostlinám bez nutnosti větších zásahů zvenčí a je v něm minimum řas. 

Pokud ovšem bakterie nefungují dostatečně, hromadí se v akváriu organické látky.  Jejich zvýšený výskyt se projeví zakalenou vodou a hlavně zvýšeným výskytem řas.  Často stoupá i hladina nitritů, které dusí ryby a pronikavě snižují jejich imunitu. O tom se lehce přesvědčíme testem Antialgae a Azotin. 

Jak těmto problémům předcházet?

  • Pravidelně vysazujeme čistící bakterie. To je absolutní nutností u čerstvě založené nádrže. Ale i v zaběhlém akváriu toto nelze podcenit a násadu bakterií aplikujeme minimálně jednou za 14 dnů. Jako ideální doporučujeme přípravek Bactoesex, který jako jediný na trhu obsahuje kromě čistících bakterií i substrát pro jejich výživu.
  • Bakterie pro svou činnost potřebují především dostatek kyslíku. Proto je nutno zajistit biologický způsob filtrace. V praxi to znamená filtrovat přes dostatečný objem filtračního media. Filtr by měl být uspořádán tak, aby se v něm nehromadilo nadbytek odpadu. Ten na sebe váže kyslík a razantně snižuje činnost bakterií. Abychom toho dosáhli, používáme v co největší míře porézní média, které kladou malý odpor protékající vodě. Jako např. keramické kroužky, zeolit, aquaclay. Naší novinkou je Aquadetox, což je vulkanické, pórovité  médium, které maximálně zvyšuje efektivitu filtrace. Vnitřní poréznost granulí je až 4080 m2/l a jsou tak ideálním domovem pro čistící bakterie. Médium je maximálně propustné pro vodu, takže prakticky nedochází k zanášení nečistotami, které snižují obsah kyslíku. Vysoký obsah kyslíku a velký vnitřní povrch je základ pro správnou činnost čistících bakterií.                 

TIP - Do sací komory těchto filtrů je možno vložit vzduchovací kámen, který nám účinnost filtrace razantně zvýší. Jinak se nadbytečnému vzduchování vody zásadně vyhýbáme.

Polyuretan používáme zásadně až jako poslední stupeň filtrace pro již předčištěnou vodu. To stejné platí v případě aktivního uhlí. Voda by přes filtr měla proudit pomalou rychlostí, aby se zachycené nečistoty stačily rozkládat. Těmto požadavkům vyhovuje vnější filtr pokud je správně naplněn podle výše zmíněného schématu. Naprostá většina vnitřních filtrů těmto požadavkům ovšem nevyhovuje. Buď jsou příliš malé, takže se rychle zanesou a odkysličí. Nebo jsou tvořeny pouze polyuretanem, který má malou propustnost a odkysličuje se.  

Velmi dobré zkušenosti máme s  BIOBOXY od firmy AQUATLANTIS. Hlavní předností je velký filtrační objem a pomalá rychlost proudění. Firma nabízí celkem 10 druhů náplní, které se dají ve filtrační komoře velmi účinně skládat podle okamžité potřeby a situace. Vždy pamatujeme na to, aby minimálně 2/3 objemu tvořily dobře propustná media, kde se nehromadí odpad a dostatek kyslíku umožňuje optimální činnost bakterií. Jemná média jako polyuretan, aktivní uhlí apod. vkládáme zásadně na konec filtrace a pravidelně kontrolujeme, aby se nezanášely.

Přípravek Bactoesex obsahuje bakteriální kmeny a výživu pro rychlé rozmnožení bakterií

2. Kvalitní filtrace a filtrační média

 Filtr v akváriu slouží k odstranění volně plovoucích nečistot a k odbourávání škodlivých látek a to pomocí tří způsobů filtrace: mechanické, chemické a biologické. Nejvhodnější filtry jsou tedy takové, které spojují všechny tři mechanismy filtrace a obsahují filtrační komory s výměnnými náplněmi.

Současně by filtr neměl příliš silně vířit hladinu vody v akváriu. Tím totiž dochází k nadměrnému prokysličení vody. Kyslík je v akváriu samozřejmě nutný. Ale pokud ho je příliš, dochází k vypuzování oxidu uhličitého, který nutně potřebují rostliny pro svoji výživu a vitalitu. Nedostatek CO2 navíc zvedá pH vody do nepříznivé oblasti. Výtok filtru tedy umísťujeme několik cm pod hladinu akvária. 

Čistící schopnost filtru můžeme zvýšit nejen objemem filtr. médií, ale i druhem filtračních médií. Z naší nabídky doporučujeme výše zmíněný Aquadetox a dále Aqua puru, která odstraňuje zabarvení a zákaly vody, eliminuje dusíkaté a nežádoucí organické látky. Efektivně tak působí proti výskytu řasy.

V případě, že chcete z vody odstranit celé spektrum nežádoucích látek, léčiv, bakterií, máte akvárium s velkým množstvím ryb, zvýšený výskyt řasy, doporučujeme kombinaci Aqua pury s Carbon+ Profesional.

 

Dobrá filtrace se vyznačuje především tím, že média obsažená ve filtru mají dostatečný objem (0,5 - 1% z objemu akvária). Voda musí protékat filtrem pomalu (objem vody v akváriu by se měl přečerpat nejméně 1x za hodinu). Při tomto způsobu filtrace stačí bakterie rozkládat zachycený kal na látky, které přijímají rostliny jako živiny. Voda je bioaktivní, vyhovuje rybám i rostlinám.

3. Nasaďte řasožrouty!

Šneky, ryby požírající řasy (Garra flavatra, Garra  cambodgiensis a G.rufa, Crossocheilus siamensis, Ottocinclus affinis, Farlowera accus, Sturisoma panamensis, Glyptoperichtys gibbiceps...), výborné jsou také krevetky. Krevetkou revoluci v boji proti řasam započal nejslavnější akvarista na světě – Takashi Amano v r.1990 a nyní jsou krevetky nejpřirozenějším bojovníkem v boji proti řasam. Navíc pozorovat stádo pasoucích se krevetek je fascinující zábavou a brzy tuto podívanou vyměníte za sledování televize. Rybky řasožroutky plní dva účely. Skvěle pojídají řasy a ještě získáte nového mazlíčka do akvária. Zvolte si takového řasožrouta, který budete velikostně sedět do vašeho akvária. 

Doporučujeme pořídit zhruba 8 řasožravých rybek či bezzobratlích na 100l vody.

4. Opatrně s krmením a množstvím ryb

Je to jednoduché - krmte málo a kvalitním krmením. Ryby krmíme zásadně tak, aby nabízenou potravu 4. Opatrně s krmením a množstvím ryb a zabránilo se tak jejímu zapadnutí do substrátu a filtru. Takto zapadlá potrava rychle kazí vodu a objevují se řasy. Na krmení se rozhodně vyplatí nešetřit a kupovat značky s co největším obsahem rybího masa a minimem balastu. Ryba je dravec a ne slepice, co zobe obilí a šrot. Na naší prodejně krmíme HIKARI a jsme maximálně spokojení. Krmení drží tvar, neznečišťuje vodu a je plné živin a vitamínů. 

TIP -Doporučujeme rybám poskytnout 1-2 dny v týdnu hladovku. Ryby se tak pročistí a konzumují zbytky rostlin a hlavně řasy tak jako v přírodě.  

Buďte opatrní při výběru počtu ryb a mějte v hlavě základní poučku - 1 cm ryby na 1 litr vody, při velkých 1 cm ryby na 2 až 3 litry vody.

Špičkové krmivo japonské značky Hikari obsahuje kromě nezbytných živin také vitamíny a minerály

Ryby jsou díky krmivu Hikari perfektně vybarvené a zdravé

5. Zdravé rostliny = akvárium bez řas

Dobře nasvětlená rostlina produkuje nadbytek kyslíku, který se uvolňuje listy do vody a současně kořeny do dna. Zdravá rostlina současně produkuje kořenové výměšky a algicidy, které razantně podporují činnost bakterií a omezují růst řas.  Proto se řasy na dobře rostoucích rostlinách nevyskytují nebo maximálně v omezené míře na méně aktivních starších částech rostlin. Správná péče o rostliny, která spočívá v optimalizaci množství CO2, živin a v použití vhodného světelného spektra, je základní prevencí proti řasám!

Jaká světla doporučujeme:

  1. Pro low-tech akvária (akvária bez CO2, s nenáročnými rostlinami) - Aquatlantis easy led tubeSinkorChihiros LED A
  2. Pro high-tech akvária (akvária s CO2, náročné i nenáročné rostliny)Aquatlantis easy led IIChihiros WRGB

Jaké CO2 zvolit:

  1. Pro low-tech akvária (akvária bez CO2, s nenáročnými rostlinami) - tekuté CO2Biokvas
  2. Pro high-tech akvária (akvária s CO2, náročné i nenáročné rostliny)CO2 settekuté CO2

Jaké zvolit hnojivo:

  1. Pro low-tech akvária (akvária bez CO2, s nenáročnými rostlinami) - Bioflor nebo Colour Fe
  2. Pro high-tech akvária (akvária s CO2, náročné i nenáročné rostliny) - Bioflor master

6. Pravidelná výměna vody

Tuto poučku zná asi každý, ale přiznejme si to. Kdo z nás mění vodu pravidelně? Přitom je to základní předpoklad pro správně fungující akvárium.

Doporučujeme měnit 1/5 - 1/4 vody v akváriu, ale každý týden. Na pomoc si vemte odkalovačku dna a odsajte ze dna všechny odumřelé zbytky a nečistoty. 1x měsíčně vyperte filtr v odstáté akvarijní vodě.
 
Pravidelným odkalováním zajistíme dostatek kyslíku ve dně, dále použitím porézních substrátů jako je ProfiSoil a Aquaclay, které se nesléhají, zajišťujeme také dostatek kyslíku ve dně.

7. Rychle rostoucí rostliny

Rychle rostoucí rostliny dokáží efektivně odebírat přebytek živin v akváriu a zabrání tak vzniku zbytku a nečistot, které tvoří ideální podmínky pro rozvoj řas. Plovoucí rostliny zase poskytují přirozený stín v akváriu a brání tak přílišnému světlu vstupujícího do akvária. Zárověň úspěšně odebírají fosfáty a dusičnany z vody. 

Plovoucí a rychle rostoucí rostlina - Limnobium spongia

Hustý porost zaručí rychlé odčerpání živin

8. Přípravky proti řasám

Preventivně ale i proti již vzniklé řase, doporučujeme používat CO2 vital, který nejen podporuje růst rostlin, ale současně účinně potlačuje růst řas. Na štětinkové řasy, ruduchy, sinice doporučujeme silnější kalibr a to přípravek Algaedestruct.

CO2 lze efektivně dávkovat pomocí přípravku CO2 Vital, který dávkuje uhlík do akvária v tekuté formě
Algae destruct působí antisepticky a bakteriostaticky

9. Zapojte do boje pomocníky - škrabka, žiletka, houbička

Prevence je základ, proto nebuďte líní a 1x týdně vyčištěte skla a případné řasy na rostlinách pomocí škrabky a houbičky. Zabere Vám to pár minut a řasy nebudou mít šanci. Doporučujeme použít houbičku s ocelovými vlákny, která efektivně odstraní řasu a zároveň nepoškrábe sklo.

 Čistící houbička spolehlivě odstraní řasy a vodní kámen bez větší námahy

10. Nic nepomáhá - nasaďte těžký kalibr!

Máte velkou nádrž s velkým množstvím ryb? Pak pro Vás může být řešení použití ozonizátoru nebo filtrační patrony s aktivním uhlím.
Ozon je plyn, který se vyznačuje velmi vysokou oxidační schopností. Rozkládá organické látky, které vodu zbarvují a podporují růst řas. Voda je po aplikaci ozonu křišťalově průzračná, v akváriu je výrazně omezen růst řas, ryby jsou vitálnější a lépe vybarvené. Voda má lepší kvalitu a není zapotřebí ji tak často měnit. 

Pomocníci proti řase