Přidávání CO2 do akvária I. - Proč přidávat CO2

V akváriu má přidávání Oxidu uhličitého (CO2) zásadní efekt na rychlost růstu a kvalitu rostlin. V tomto článku si řekneme, proč je CO2  pro rostliny důležitý, jak je to s COv přírodě a proč je dobré ho přidávat do akvária.

CO2 má zásadní efekt na růst rostlin

CO2 je spolu s vodou a světlem předpokladem fotosyntézy. Při ní rostliny přemění CO2 na energii a stavební složky pro růst. Dochází k zabudování uhlíku (C) obsaženého v CO2.  Uhlík je nezbytný prvek pro všechny organismy. Jeho výjimečné fyzikální a chemické vlastnosti mu umožňují vytvářet obrovské množství sloučenin. Jejich rozmanitost a stabilita předurčuje uhlík za základní stavební komponent živé hmoty. Rostliny obsahují v sušině asi 45 % uhlíku.

Uhlík je prvek rostlinami přijímaný v největším množství. Pro svůj růst potřebují desetkrát více uhlíku, než všech ostatních makroživin (dusíku, fosforu a draslíku) dohromady! Na rozdíl od jiných prvků si ale význam uhlíku pro rostliny často vůbec neuvědomujeme.

Přidávání CO2 nám umožní úspěšně pěstovat i náročné akvarijní rostliny, zejména působivé rostlinné koberečky a červenolisté rostliny. 

Proč přidávat CO2 do akvária? 

Každé akvárium obsahuje určité přirozené množství CO2, to vzniká přímo v akváriu dýcháním ryb a činností bakterií ve dně a filtračních médiích. Dále látkovou výměnou mezi vodou v akváriu a okolním vzduchem. 

Tyto přirozené zdroje nám poskytnou poměrně nízkou koncentraci CO2. I s tímto obsahem CO2 je možné mít krásné rostliny v akváriu (Ostatně přidávání CO2 do akvária je fenomén posledních 20ti let). Předpokladem je však pěstování nenáročných rostlin a méně intenzivní osvětlení. Jedná se o takzvané low-tech akvárium. I pro tyto akvária má ale CO2 smysl.

Dnes má však většina rostlinných akvárií potřebu vyššího množství CO2, proč tomu tak je?

  • Výkonné osvětlení (dnes už převážně LED, ale pozor, zdaleka ne každé LED světlo je výkonné). Tato světla ženou rostliny do růstu tak rychle, že jim přirozené zdroje CO2 nestačí.

  • Chceme pěstovat náročné rostliny, které mají vysoké nároky na výživu, světlo a CO2 (kobercové rostliny, Alternanthery, Bacopy, Rotaly...)

  • Výkonná filtrace, která silně čeří hladinu. Vodu v akváriu tak nadměrně provzdušňuje kyslíkem a ten CO2 vypuzuje z vody. Stejný efekt má i vzduchovací motorek.

Shrnutí: pro akvária s výkonným osvětlením je přidávání CO2 nutné. Pro akvária s nízkou intenzitou osvětlení to není podmínkou, ale velmi prospěje rostlinám.

Tip: Doporučujeme investovat do CO2 setu dříve, než do výkonného osvětlení. Silné osvětlení nemá bez přidávání CO2 smysl, ale CO2 je prospěšné pro jakékoliv rostlinné akvárium. 

Jak zjistíme obsah CO2 v akváriu?

Pro zjištění koncentrace CO2 potřebujeme znát uhličitanovou tvrdost (KH)kyselost (pH) vody. Zjistíme testem uhličitanové tvrdosti Karbon a pH testem Akvin (přesněji pak pH metrem). Obsah CO2 pak zjistíme z Tillmanovy tabulky. Pro určité KH v akváriu existuje vždy optimální hodnota pH, při které je CO2 ve vodě dostatek (15 - 25 ppm pro méně nasvětlená akvária, 25 - 35 ppm pro intenzivně nasvětlená akvária).

slAIVPiP10FgdqXNfyMWT4ukeptedh1BIKRkNId1

Jaké je optimální pH v akváriu? 

Neexistuje univerzální správné pH. Vhodné pH pro Vaše akvárium závisí na uhličitanové tvrdosti vody kterou použijeme pro akvárium. KH kohoutkové vody se regionálně liší. Jiné optimální pH bude pro akvaristu v Praze (KH 5) a jiné pro akvaristu v Mikulově (KH 18). A jiné pro akvaristu s reverzní osmózou.

Jak dostat CO2 do akvária?

Akvarijní CO2 set -  přidávání CO2 z tlakové lahve považujeme za nutnost u všech, kdo chtějí mít krásné rostliny. Tato metoda je zdaleka nejlepší, za předpokladu, že si vybereme kvalitní set. V následujícím článku se dozvíte Jak vybrat CO2 soupravu a na co si dát pozor.

Tekuté CO2 - Doplňkové dávkování přípravkem CO2 Vital. Ten obsahuje organickou sloučeninu uhlíku ze které ho rostliny dokáží přijmout. Při tomto způsobu dávkování nedochází k poklesu pH vody. CO2 přidávané tímto způsobem tedy nelze měřit. Přesto s tímto způsobem dávkování mají mnozí akvaristé výborné zkušenosti. Doporučujeme ho v případě, že máme méně náročné rostliny a nemáme výkonné světlo.

Další možností je využít CO2 z kvasnic. CO2 vzniká kvašením které probíhá v nádobě mimo akvárium. Vznikající CO2 je hadičkou vedeno do akvária. Tuto metodu považujeme za poměrně nespolehlivou. Kvašení se dá poměrně těžko regulovat, je hodně závislé na teplotě. Takže v horkých letních dnech nám náplň vybublá třeba za 5 dnů, v zimě to může být i trojnásobek. 

Krásné akvárium nepotřebuje jen CO2, ve stejné míře potřebuje i dostatek kyslíku pro zdravé ryby a hlavně pro správnou činnost užitečných mikroorganizmů, které čistí vodu od odpadních látek. Bez dostatku kyslíku tyto bakterie nebudou pracovat správně. Proto je důležité se soustředit nejen na dostatek CO2 , ale na jeho rovnováhu s kyslíkem podobně jako v přírodě. (o regulaci více v 3. dílu: Dávkování CO2 do akvária)

Pokračujte na 2. díl: Jak vybrat CO2 set do akvária